Psychoterapia indywidualna – Patrycja Rybaczek Psychoterapia

Ładowanie...

Kiedy decydujesz się odkrywać swój indywidualny potencjał, realizujesz potrzebę rozwoju i dążysz do lepszego poznania samego siebie.

Psychoterapia indywidualna

Czytaj

więcej

Psychoterapia indywidualna jest zasadna, gdy:

 • odczuwasz potrzebę zwiększenia poczucia komfortu i satysfakcji w radzeniu sobie z sytuacjami życia społecznego, rodzinnego i w obszarze aktywności zawodowej;
 • poszukujesz optymalnej drogi rozwoju osobistego;
 • doświadczasz kryzysu emocjonalnego, trudności w przejściu kryzysów rozwojowych;
 • cierpisz z powodu objawów depresyjnych, lękowych;
 • doświadczasz trudności w nawiązaniu i podtrzymaniu relacji;
 • przejawiasz problemy z regulacją emocji, agresją, przemocą;
 • masz trudności w radzeniu sobie z doświadczaniem straty i żałoby;
 • cierpisz z powodu próby samobójczej osoby bliskiej;
 • doświadczasz konsekwencji separacji, rozwodu, zdrady, przemocy;
 • doświadczasz skutków zdarzeń traumatycznych;
 • cierpisz z powodu zaburzeń odżywiania, chorób psychosomatycznych, chorób przewlekłych.

Jeśli psychoterapia okaże się właściwą metodą postępowania i zdecydujesz się rozpocząć terapię, wówczas zawierany jest kontrakt terapeutyczny, uwzględniający określenie realistycznych celów, nad którymi chcesz pracować oraz wpływających korzystnie na przyszłą współpracę ustaleń m.in.: czasu, miejsca i częstotliwości spotkań oraz warunków jej odwoływania.

 

Psychoterapia może przyjąć formę krótkoterminową lub długoterminową w zależności od Twoich oczekiwań, potrzeb, zgłaszanych problemów.

 

Psychoterapia otwiera perspektywę na:

 • stopniowe łagodzenie i uwalnianie się od objawów i cierpienia;
 • rosnącą świadomość własnych potrzeb, możliwości i umiejętności;
 • wzmocnienie, odnajdywanie w sobie siły do realizacji celów;
 • rozpoznawanie emocji oraz wypracowanie konstruktywnych sposobów ich wyrażania;
 • rozwinięcie bardziej asertywnych zachowań oraz skutecznych sposobów radzenia sobie z różnymi sytuacjami;
 • zwiększenie umiejętności obdarzania dojrzałą miłością i rozwijanie kompetencji budowania satysfakcjonujących związków;
 • odkrywanie oraz wzmocnienie zdolności do udanego kierowania swoim życiem;
 • przepełnienie nadzieją na ciągły rozwój i zmianę.
view image

Ile czasu mam zarezerwować?

Psychoterapia indywidualna odbywa się w formie regularnych spotkań, zazwyczaj raz w tygodniu. Sesja terapeutyczna trwa 45 min. Czas trwania psychoterapii ustalany jest z pacjentem indywidualnie.

Umów wizytę

Pozostańmy w kontakcie

Prowadzę terapię osób dorosłych i młodzieży w kryzysie psychicznym, z trudnościami w obszarze wyrażania i regulacji emocji, problemami w relacjach.

  +48 512 434 431

patrycjarybaczek@gmail.com